Indikationer for pacemaker

 1. Syg sinusknude syndrom
  • Klasse I :
   • Symptomatisk bradykardi (≤40/min) eller pauser
  • Klasse II :
   • Bradykardi + [symptomer eller synkoper, med uklar sammenhæng]
   • Assymptomatisk pauser ≥ 6 sec og historie med synkope
 2. Atrioventrikulær overledningsdefekt
  • Klasse I:
   • 3. grads AV blok *
   • Avanceret 2. grads AV blok (≥2 P tak er blokerede) *
   • 2. grads AV blok Mobitz II *
   • Alternerende højre- og venstresidigt grenblok *
   • Anstrengelsesudløst 2 eller 3 grad AV blok
   • Grenblok + synkope + [3. eller 2. grads Mobitz II AV blok induceret ved pacing 100-120/min, eller HV interval ≥ 70ms ved El-fysundersøgelse]
  • Klasse II:
   • 2. grads AV blok Mobitz I med symptomer eller i/under His ved Elfys
   • 1. grads AV blok med hæmodynamisk kompromittering
   • Højre- eller venstresidigt grenblok med uafklaret synkope (IIb)
 3. Refleks kardioinhibitorisk synkope
  • Karotis sinus synkope (pause ≥ 6 sec + synkope ved massage)
  • Vasovagal synkope og alder ≥40 (pause ≥6 sec eller ≥3 sec med synkope)
 4. Post-operativ
  • Høj grad og komplet AV blok > 7 dage efter OP
  • Syg sinusknude syndrom > 3 dage efter OP
 5. Kongenit høj grad eller komplet AV blok
  • Symptomatisk
  • Assymtpomatisk med enten: lav EF, lang QTc, kompleks ESV, bred QRS, bradykardi <50, pauser > 3 x RR interval
 6. Hjertesvigt (CRT)
  • Venstresidigt grenblok med QRS > 120ms, EF < 35%, NYHA klasse II, III eller ambulatorisk IV
  • Ikke-venstresidigt grenblok med QRS > 150ms (IIa) eller > 120ms (IIb) og [ EF < 35%, NYHA klasse II, III eller ambulatorisk IV]

 7. Diagnoser markeret med en * kræver indlæggelse på et sygehus, hvor der er mulighed for akut PM implantation

Forkortelser: AV=atrioventrikulær, El-fys=elektrofysiologisk, PM=pacemaker