5 random spørgsmål

  • VT = Ventrikulær takykardi
  • Afli = Atrieflimren
  • PSVT = Paroksystisk supraventrikulær takykardi
  • RBBB = Højresidigt grenblok
  • LBBB = Venstresidigt grenblok
  • AVRT = Atrioventrikulær reentry takykardi
  • AVNRT = Atrioventrikulær nodal reentry takykardi
  • WPW = Wolff-Parkinson-White syndrom

Denne quiz ændrer sig automatisk. Hver gang du tager det, kommer der 5 nye spørgsmål. For hvert spørgsmål skal du forsøge at stille mellem 0 og 4 aktionsdiagnoser. Du skal også tage stilling til, om patienten skal indlægges akut på et invasivt center mhp primær KAG, akut pacemaker implantation, akut høj-specialiseret udredning eller akut kardiovaskulær operation. Alternativt skal patienten indlægges på et ikke-invasivt sygehus (lokal kardiologisk afdeling eller anden ikke-kardiologisk afdeling).

Beslutningen vedr. diagnose og visitation skal tages på baggrund af både EKG og sygehistorie / kliniske oplysninger. Hvis blodtryksværdien ikke står nævnt, betyder det, at den er normal. Efter hvert spørgsmål får du rettelse af dit svar. I denne QUIZ prioriterer vi patientvisitation frem for diagnose. Husk: Du må ikke bruge din egen browsers “tilbage” knap.

God fornøjelse!