Mini Test QUIZ

  • VT = Ventrikulær takykardi
  • Afli = Atrieflimren
  • PSVT = Paroksystisk supraventrikulær takykardi
  • RBBB = Højresidigt grenblok
  • LBBB = Venstresidigt grenblok
  • AVRT = Atrioventrikulær reentry takykardi
  • AVNRT = Atrioventrikulær nodal reentry takykardi
  • WPW = Wolff-Parkinson-White syndrom

I denne QUIZ finder du en kort sygehistorie og et EKG, som passer til. For hvert spørgsmål skal du forsøge at stille mellem 0 og 4 aktionsdiagnoser. Du skal også tage stilling til, om patienten skal indlægges akut på et invasivt center mhp primær KAG, akut pacemaker implantation, akut høj-specialiseret udredning eller akut kardiovaskulær operation. Alternativt skal patienten indlægges på et ikke-invasivt sygehus (lokal kardiologisk afdeling eller anden ikke-kardiologisk afdeling). I denne quiz har man med vilje beholdt den automatiserede EKG tolkning. Pas godt på, disse diagnoser kan tit være forvirrende.

Beslutningen vedr. diagnose og visitation skal tages på baggrund af både EKG og sygehistorie / kliniske oplysninger. Hvis blodtryksværdien ikke står nævnt, betyder det, at den er normal. Efter hvert spørgsmål får du rettelse af dit svar. I denne QUIZ prioriterer vi patientvisitation frem for diagnose. Husk: QUIZZEN registreres kun, når du har svaret på alle spørgsmålene. Du må ikke bruge din egen browsers “tilbage” knap.

God fornøjelse!