STEMI vs Hypertrofi

EKGer med venstre ventrikel hypertrofi (LVH) er den mest signifikante markør for falsk positive STEMI alarm aktivering. EKGer med LVH repræsenterer 18% af alle STEMI alarmer. Dette lille amerikanske studie analyserede sammenhold mellem specifikke LVH-EKG karakteristikker og tilstedeværelse af en culprit lesion på KAGen hos patienter med brystsmerter, hvor STEMI alarm blev aktiveret. Bland EKGerne med LVH ( Cornell eller Sokolow-Lyon criteria, eller R-wave amplitude >11 mm i aVL), et ST elevation af mere end 25% af QRS (top til nadir) amplitude og [tilstedeværelse af ST elevation i 3 sammenhørende afledninger eller T-tak inversion i anteriore afledninger] (se illustration) havde de samme sensitivitet som klassiske STEMI kriterier men en meget højere specificitet (91% versus 58%). Denne algoritme sænker falsk positive fra 35%, som sparer unødvendige kard. lab. aktivering. Fremtidige studier skal teste disse kriterier i forskelige befolkningsgruppe og på en prospektive mål.

Ref. Armstrong et al. – Electrocardiographic Criteria for STEMI in Patients With LV Hypertrophy