NSTEMI

  1. Smerter forenelig med angina pectoris OG
    • Ny horizontal eller descenderende ST depression ≥0.05mV og/eller T inversion ≥0.1mV i to sammenhængende afledninger med proeminent R tak eller R/S ratio >1.
    • Troponin forhøjelse over den 99. percentil, eventuel ved COBAS måling (bærbar måler)

  2. Bemærke: Patienter med forhøjet troponin ved COBAS eller med ST depression ≥ 0.1mV i 4 samhørende afledninger eller ST depression ≥ 0.2mV i 2 samhørende afledninger kan inkluderes i NSTEMI STUDIET.